Onveilige werkplek komt voor rekening van werkgever

Onveilige werkplek komt voor rekening van werkgever

Onveilige werkplek komt voor rekening van werkgever

Onveilige werkplek komt voor rekening van werkgever

De werknemer (een pedagogisch medewerker) is sinds 2014 in dienst van de werkgever (een zorginstelling die gesloten jeugdzorg aanbiedt aan jongeren tussen 12 en 23 jaar). Op 30 juli 2019 is de werknemer tijdens zijn werkzaamheden door een jongere in zijn borst gebeten. Als gevolg van de beet is de borstspier van de werknemer afgescheurd. Het ongeval heeft bovenaan een trap plaatsgevonden waar zich een plateau bevindt van ongeveer 1,5 bij 2 meter. De trap leidt naar een deur die toegang geeft tot de gang met de slaapkamers van de jongeren. De werknemer stelde de werkgever op 22 augustus 2019 aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade. De werkgever erkende geen aansprakelijkheid voor het ongeval. De werknemer vorderde een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval.

De kantonrechter oordeelde dat vaststaat dat op de locatie waar de werknemer werkzaam is, jongeren verblijven die agressief kunnen zijn. Nu aan het werken met deze jongeren inherent is dat gevaar bestaat voor geweldpleging tegen het personeel en vaststaat dat dit gevaar zich tegenover de werknemer heeft verwezenlijkt, ligt het op de weg van de werkgever om te stellen dat hij ervoor heeft zorg gedragen dat aan het vereiste, op de bedoelde structurele gevaren toegesneden hoge veiligheidsniveau van de werkomstandigheden is voldaan. De kantonrechter volgde de werkgever niet in zijn stelling dat sprake was van een veilige werkplek. Het plateau bovenaan de trap is door een deur afgescheiden van de gang met de slaapkamers van de jongeren. Deze deur was op het moment van het incident afgesloten met een slot dat enkel openging met een sleutel, hetgeen logischerwijs enig oponthoud geeft. De jongere kon hierdoor niet direct doorlopen naar zijn slaapkamer. De kantonrechter oordeelde dat het plateau bovenaan de trap, met de deur naar de slaapvertrekken die alleen met een sleutel geopend kon worden, niet kan worden aangemerkt als een veilige werkplek. Bovendien had de werkgever de nodige maatregelen kunnen treffen om deze veiliger te maken voor zijn werknemers. Zo had gebruikgemaakt kunnen worden van een tagsysteem waarmee halverwege de trap de toegangsdeur al geopend had kunnen worden, zodat de jongere en de werknemers door konden lopen zonder oponthoud bovenaan de trap. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en aansprakelijk is voor de schade.

De kantonrechter verklaarde voor recht dat de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval dat de werknemer is overkomen op 30 juli 2019, dat de werkgever aansprakelijk is voor alle materiële en immateriële schade die hiervan het gevolg is en dat hij deze schade aan de werknemer moet vergoeden. Daarnaast is de werkgever veroordeeld om aan de werknemer een voorschot op de door hem geleden en nog te lijden schade te betalen ten bedrage van EUR 7.500,–.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over Onveilige werkplek komt voor rekening van werkgever?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl