Op vakantie naar het buitenland?

travel 5174189 1920

Op vakantie naar het buitenland?

Algemene informatie reizen tijdens Corona
Voor het reizen naar het buitenland, is het raadzaam om de reisadviezen (kleurcodes) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. De kleurcodes zijn als volgt:

• Groen: u kunt reizen.
• Geel: let op, er zijn risico’s. Er kan worden gereisd naar het gebied, maar houd rekening met veiligheids- of gezondheidsrisico’s. Deze reis mag ook voor vakantie zijn.
• Oranje: alleen noodzakelijke reizen. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk.
• Rood: niet reizen.

Verantwoordelijkheden werkgevers en werknemers 
Als het reizen naar een gebied wordt afgeraden (kleurcode oranje of rood), geldt dat de werkgever van de werknemer mag verlangen dat hij niet daarheen gaat. Anderzijds mag een werknemer ook van zijn werkgever verlangen dat hij hem niet voor zakelijke redenen laat afreizen naar een gebied met kleurcode oranje of rood.

In beginsel blijft het bij een verlangen en kan de werkgever het zijn werknemers niet verbieden. Ook een goedgekeurde vakantieaanvraag mag dus niet zonder meer worden ingetrokken bij een gewijzigde kleurcode voor het land van bestemming. Een vakantieaanvraag weigeren kan alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Een goedgekeurd vakantieverlof kan door de werknemer niet zomaar worden ingetrokken. Een verlof staat vast, ondanks dat de eventuele reis niet door kan gaan als gevolg van Corona. Hier kunnen andere afspraken over worden gemaakt. Als er bijvoorbeeld genoeg werk beschikbaar is, kan worden afgesproken dat de werknemer op een ander moment vakantie opneemt. Is er daarentegen weinig werk te verrichten, dan hoeft de werkgever niet in te stemmen met een intrekking van het verlof door de werknemer.

De werknemer moet eerlijk zijn over zijn geplande vakantie. Een werknemer die herhaaldelijk loog over zijn vakantiebestemming en hier zelfs valse documenten voor heeft aangemaakt, werd terecht ontslagen, volgens Rechtbank Overijssel. Voor de gehele uitspraak, klik hier.

Wel of geen loondoorbetaling tijdens thuisquarantaine na een vakantie?
Een werknemer heeft niet altijd recht op loon tijdens een quarantaine na een vakantiereis. Dit is afhankelijk van het reisadvies en het moment waarop dit oranje of rood is geworden. Als het gebied vóór vertrek al kleurcode oranje of rood had, dan accepteerde de werknemer moedwillig het risico van een quarantaine. Hij weet dan dat hij bij thuiskomst in quarantaine moet. Als het onmogelijk is om thuis te werken, dan ligt het risico om niet te kunnen werken bij de werknemer. De werkgever kan dan besluiten om geen loon door te betalen. Is het wel mogelijk om thuis te werken en de werknemer werkt gedurende de quarantaine, dan heeft de werknemer wel recht op loon tijdens de quarantaine.

Is het reisadvies daarentegen veranderd tijdens de reis, dan kon de werknemer niet weten dat hij bij thuiskomst in quarantaine zou moeten en komt het niet kunnen werken niet voor zijn risico. De werkgever moet dan in beginsel het loon doorbetalen. Dit kan anders zijn als er al voorafgaand aan de reis sterke indicaties waren dat het reisadvies zou veranderen.

De vraag wie de kosten draagt van de quarantaine hangt dus van de feiten af.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl