Opzegging arbeidsovereenkomst, voorafgaand aan de ingangsdatum daarvan

withdraw contract I

Opzegging arbeidsovereenkomst, voorafgaand aan de ingangsdatum daarvan

Recent oordeelde de kantonrechter over de vraag of een werknemer de arbeidsovereenkomst mag opzeggen nog voordat de arbeidsovereenkomst is ingegaan. Hierbij is van belang, dat de Hoge Raad al een eeuw geleden heeft aangegeven dat sommige bepalingen uit het arbeidsrecht van toepassing kunnen zijn nadat de arbeidsovereenkomst wel is gesloten, maar nog niet is ingegaan. Deze lijn is daarna door de Hoge Raad in diverse arresten herhaald en dus vaste rechtspraak. De gedachte hierachter is, dat sommige situaties zich al kunnen voordoen voordat de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst is verstreken.

In het onderhavige geval vond de kantonrechter het onlogisch dat de werknemer zou moeten wachten met opzeggen voordat zijn arbeidsovereenkomst daadwerkelijk zou zijn aangevangen. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer het contract al kon opzeggen, voordat dit was ingegaan.

Het verzoek van de werkgever om de gefixeerde schadevergoeding ten laste van de werknemer toe te kennen, werd afgewezen door de kantonrechter.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl