Opzegverbod tijdens ziekte bij alcoholverslaving

alcohol I

Opzegverbod tijdens ziekte bij alcoholverslaving

Op 11 juni 2018 deed de rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak waar ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd verzocht wegens verwijtbaar handelen van de werknemer.

Het betrof een vleesbewerker in dienst bij een groothandel in vlees, wild, gevogelte en vleeswaren. In deze functie werd gewerkt met messen en gevaarlijke machines. De betreffende werknemer, 50 jaar oud en 18 jaar in dienst, had een alcoholverslaving. In 2017 had de werknemer al een officiële waarschuwing ontvangen wegens het meermaals op de werkvloer verschijnen onder invloed van alcohol. Toen de werknemer in maart 2018 weer onder invloed op zijn werk verscheen, stelde de werkgever hem op non-actief en diende een ontbindingsverzoek in. Nadat het ontbindingsverzoek was ingediend, meldde de werknemer zich ziek. De werknemer verweerde zich tegen het ontbindingsverzoek door te stellen dat het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing was op zijn situatie. Zijn alcoholverslaving kon volgens hem worden aangemerkt als ziekte. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters een verslaving zien als een ziekte waarvoor het opzegverbod geldt.

Op grond van de wet (artikel 7:671b lid 7 BW) geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet wanneer een werknemer zich ziekmeldt nadat een verzoekschrift tot ontbinding bij de kantonrechter is ingediend, zoals in dit geval. De kantonrechter vond dat toepassing van dit artikel tot een onredelijke uitkomst zou leiden, en paste het daarom niet toe.

De kantonrechter oordeelde vervolgens dat voldoende was komen vast te staan dat de werknemer leed aan een alcoholverslaving die zich liet kwalificeren als ziekte. Volgens de kantonrechter was al sprake van ziekte ten tijde van het indienen van het verzoekschrift, waardoor het opzegverbod tijdens ziekte toch moest worden toegepast. Dit gold volgens de kantonrechter zeker nu het ontbindingsverzoek direct verband hield met de verslavingsproblematiek. De kantonrechter overwoog vervolgens dat het op de weg van de werkgever had gelegen om een werknemer die meer dan 18 jaar in dienst is, te ondersteunen en hem hulp aan te bieden, in plaats van hem te sanctioneren.

De kantonrechter wees het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af. De werknemer moest terugkeren bij de werkgever.

Tip: sluit met een alcohol- of drugsverslaafde medewerker een alcohol-/drugscontract waarin afspraken staan en bied een afkickprogramma aan op kosten van de werkgever. Pas als, na het doorlopen van het afkickprogramma, de afspraken uit het alcohol-/drugscontract worden overtreden door de werknemer, is er voldoende grond om tot ontbinding over te gaan, ondanks het voortduren van de verslaving.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl