Reorganiseren na 1 juli 2015

Reorganiseren na 1 juli 2015

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid verandert er vanaf 1 juli 2015 het nodige bij reorganisaties.

– De werkgever kan niet meer kiezen voor beëindiging via UWV of via rechter; dit moet verplicht via het UWV.

– Werknemers op wie een opzegverbod van toepassing is (zieke medewerkers) kunnen niet worden ontslagen bij de reorganisatie.

– Bij ontslag moet de transitievergoeding worden betaald. Afwijking is alleen mogelijk als er een gelijkwaardige andere voorziening in een CAO wordt overeengekomen. Buiten een CAO (dus bv. in een sociaal plan) kunnen werkgevers en sociale partners alleen overeenkomen dat transitie- of inzetbaarheidskosten worden afgetrokken van de transitievergoeding. De transitievergoeding is alleen niet verschuldigd ingeval van faillissement of surseance van de werkgever.

– In sociale plannen die voor 1 juli 2015 worden gesloten kan worden afgesproken -en dat is ook verstandig- dat er geen cumulatie plaatsvindt met de transitievergoeding (dus uitsluiting van de mogelijkheid om naast de vergoeding van het sociaal plan ook vanaf 1 juli de transitievergoeding te claimen).

– Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) geldt bij ontslag wegens slechte financiële situatie een lagere transitievergoeding op grond van een tijdelijke regeling (tot 1 januari 2020).

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl