Talpa is geen billijke vergoeding verschuldigd

test pattern 152459 640

Talpa is geen billijke vergoeding verschuldigd

De werknemer was sinds 1 februari 2011 in dienst van Talpa. Vanaf 1 januari 2016 had de werknemer de functie van Creative Director. Vanaf 2017 kreeg de werknemer herhaaldelijk te horen dat hij niet naar behoren functioneert en dat de kwaliteit van de televisieprogramma’s onvoldoende is. Op 6 oktober 2017 werd de werknemer geschorst. De werknemer heeft de schorsing in kort geding aangevochten en gewonnen. Sinds 7 maart 2018 is de werknemer arbeidsongeschikt. De re-integratie van de werknemer is nauwelijks van de grond gekomen. Talpa heeft begin 2019 een ontbindingsverzoek ingediend vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst van de werknemer ontbonden. De werknemer had recht op de transitievergoeding (EUR 39.972 bruto) en een billijke vergoeding (EUR 1.026.449,08 bruto). Talpa heeft volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar gehandeld door de werknemer geen verbetertraject aan te bieden en hem te schorsen.

Talpa vorderde in hoger beroep vernietiging van de beschikking van de kantonrechter op het punt van de uitgesproken ernstige verwijtbaarheid en de toekenning van de billijke vergoeding. Het hof oordeelde dat Talpa niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en de werknemer geen recht heeft op een billijke vergoeding.

De werknemer heeft cassatie ingesteld. In cassatie klaagde de werknemer dat het hof ten onrechte niet in de beslissing heeft betrokken in welke mate de verstoorde arbeidsverhouding te wijten is aan Talpa, in het bijzonder doordat deze ten onrechte tot schorsing is overgegaan. De werknemer is van mening dat Talpa wel ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de klachten van de werknemer niet kunnen leiden tot vernietiging van de beschikking van het hof. De Hoge Raad motiveerde dit oordeel niet. Het beroep van de werknemer werd verworpen.

Voor de gehele uitspraak, klik hier.

Voor onze eerdere blog over de uitspraak van het hof, klik hier.

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl