Tijdelijke vrijstellingen voor persoonscertificaten

Tijdelijke vrijstellingen voor persoonscertificaten

Door de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn de gebruikelijke procedures die verband houden met de verplichting op grond van de Arbeidsomstandighedenwet om bepaalde werkzaamheden alleen te mogen uitvoeren wanneer de betreffende persoon beschikt over een bepaald certificaat, niet altijd onverkort uitvoerbaar. Door de overheidsmaatregelen is de toegang tot en het afnemen van examens, en ook het onderhouden van voldoende praktijkervaring in veel gevallen problematisch. Daarom is een vrijstelling verleend. De vrijstelling ziet bijvoorbeeld op persoonscertificaten voor vuurwerkdeskundigen, asbestverwijderaars en duikarbeid. Vooralsnog is uitgegaan van een vrijstellingsperiode tot en met 31 augustus 2020.

Voor het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl