Verlof is in Nederland strak geregeld

Yvonne

Verlof is in Nederland strak geregeld

Verlof is in Nederland strak geregeld, afwijken kan met instemming van de werknemer

Onlangs schreef Yvonne Sørensen een column voor Friends in Business: verlof, wat kan wel en wat kan niet?

De hoofdregel is dat je een werknemer niet kunt dwingen om vakantie op te nemen. Het is wel mogelijk om dat (vriendelijk) te verzoeken. De werknemer bepaalt in principe of, wanneer en hoelang hij vakantie opneemt. Veel werkgevers hebben het afgelopen jaar in overleg met werknemers een aantal vakantiedagen laten vervallen.

Ook kunnen werkgevers verplichte vakantiedagen invoeren. Dit kan worden geregeld in de arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of CAO. De ondernemingsraad moet instemmen met de invoering van de verplichte vakantie. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan dienen de werknemers zelf in te stemmen met de verplichte vakantie, vóórdat deze wijziging doorgevoerd kan worden.

Lees de rest van de Column Friends in Business hier.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl