Voldoet uw contract aan de Arbowet?

checklist I

Voldoet uw contract aan de Arbowet?

Eerder hebben we u bericht over de wijzigingen van de Arbowet. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om hun contract met de Arbodienst (het basiscontract) aan te passen. Mocht uw contract met de Arbodienst nog niet in overeenstemming zijn met de Arbowet, dan heeft u dus nog een ruime week om dit te regelen. Daarna kan de Inspectie SZW boetes opleggen.

In het basiscontract moet het volgende staan:

• Overleg: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige moeten kunnen overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad.
• Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet alle werkplekken kunnen bezoeken.
• Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.
• Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben waarin staat hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts.
• Melden beroepsziekten: de bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
• Advisering over preventie: de advisering door de bedrijfsarts aan de werkgever over het voorkomen van gezondheidsklachten.

Voor meer informatie over het basiscontract klik hier.

Om ons bericht van 19 oktober 2017 over de wijzigingen van de Arbowet te lezen klik hier.

Voor de gehele Arbowet klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl