Voucher of geld terug?

Voucher of geld terug?

Op grond van de wet hebben klanten recht op terugbetaling van hun geld als een product of dienst niet wordt geleverd. Dit geldt ook tijdens de coronacrisis. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderkent dat vanwege de coronacrisis het voor consumenten redelijk en verstandig kan zijn om een voucher te accepteren en geen terugbetaling te eisen.

Voucher of geld terug?

De ACM heeft de volgende uitgangspunten met betrekking tot het aanbieden van vouchers geformuleerd:

• uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling;
• de voucher moet een volwaardige vervanging zijn voor de klant, bijvoorbeeld door levering van het product of dienst op een later tijdstip met een gelijk of goed vergelijkbaar product of dienst;
• de voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden;
• een eventueel restbedrag moet binnen een redelijke termijn worden terugbetaald aan de klant. De klant moet daar niets voor hoeven doen;
• de voucher moet ook de eerder betaalde kosten (bijvoorbeeld reserverings,- en administratiekosten) vergoeden;
• klanten die een aanbetaling hebben gedaan, hoeven niet het restant van de som te betalen als het bedrijf de overeenkomst niet kan nakomen. De klant krijgt een voucher voor het bedrag van de aanbetaling die hij heeft gedaan.

Daarnaast adviseert de ACM om ervoor te zorgen dat vouchers zoveel mogelijk zijn gedekt door een garantiefonds. Een andere oplossing is om de voucher overdraagbaar te maken, zodat klanten deze kunnen doorverkopen.

Als een regeling aan deze uitgangspunten voldoet, zal de ACM niet optreden. Wel zal de ACM de uitvoering ervan kritisch volgen, onder meer aan de hand van signalen van consumenten bij ACM ConsuWijzer.

Voor het nieuwsbericht van de ACM klik hier.

Vouchers vliegtuigmaatschappijen
Nederland vroeg de Europese Commissie eind april samen met andere EU-lidstaten om de regels voor vliegmaatschappijen te versoepelen. Ze wilden dat vliegmaatschappijen tijdelijk vouchers ter compensatie aan klanten konden aanbieden. De Europese Commissie is het daar niet mee eens en Nederland krijgt de komende dagen een brief waarin staat dat consumenten recht houden op financiële compensatie.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl