Wacht niet te lang met ontslag tijdens de proeftijd

proeftijd I

 Wacht niet te lang met ontslag tijdens de proeftijd

In een recente zaak heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over een ontslag gedurende de proeftijd.

De werknemer en de werkgever waren een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van twaalf maanden, met ingangsdatum 1 juli 2014 en met een proeftijd van een maand. De werknemer had bij de werkgever aangegeven eerder te kunnen beginnen dan 1 juli 2014. De werkgever maakte van dit aanbod dankbaar gebruik en liet de werknemer op 17, 18 en 25 juni al werkzaamheden verrichten. Op 30 juli 2014 deelde de werkgever aan de werknemer mede dat zijn arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd werd beëindigd. De werknemer was het hier niet mee eens en ging naar de kantonrechter. Hij vorderde doorbetaling van het loon vanaf 1 augustus 2014 tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zou zijn geëindigd.

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag tijdens de proeftijd geldig was gegeven en wees de loonvordering van de werknemer af. De werknemer stelde hoger beroep in tegen deze uitspraak.

Het hof oordeelde dat de proeftijd begint te lopen zodra de werknemer feitelijk begint met het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de bedongen arbeid. De werkgever kan zich vanaf dat moment namelijk een beeld vormen van de kwaliteiten van de werknemer, waarvoor de proeftijd is bedoeld. Volgens het hof was het hierbij niet van belang dat in de arbeidsovereenkomst een latere ingangsdatum was afgesproken. Het hof overwoog dat de werknemer uiterlijk op 25 juni 2014 was gestart met zijn bedongen arbeid. Daardoor verstreek de proeftijd van een maand uiterlijk op 25 juli 2014. De opzegging op 30 juli 2014 viel daarom buiten de proeftijd. Omdat de werknemer inmiddels elders werk had gevonden, wees het hof de loonvordering van de werknemer toe tot het moment dat hij elders in dienst was getreden.

Voor een werkgever die zijn werknemer gedurende de proeftijd wil ontslaan, is het belangrijk de tijd goed in de gaten te houden. Er wordt ook wel gesproken van ‘een ijzeren proeftijd’. Verlenging van de proeftijd is slechts zelden toegestaan. Bij een proeftijd van een maand zal de proeftijd exact een maand nadat de werknemer met zijn werkzaamheden is gestart, aflopen. Uit deze uitspraak blijkt dat het van belang is om niet tot het laatste moment te wachten met het ontslaan van een werknemer gedurende zijn proeftijd.

Voor de hele uitspraak van het Gerechtsof Arnhem-Leeuwarden: klik hier.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl