Werkgever kan personeel ontslaan per WhatsApp

Werkgever kan personeel ontslaan per WhatsApp

Het is niet de meest sympathieke manier, maar het kan: ontslag via WhatsApp. De wet bepaalt immers niet op welke wijze de ontslagmededeling moet worden overgebracht. Zie deze uitspraak (waarin het ontslag overigens geen stand hield om andere redenen): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:543

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl