Werkgever veroorzaakt verstoorde arbeidsverhouding

Werkgever veroorzaakt verstoorde arbeidsverhouding

Op 20 december 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een billijke vergoeding van EUR 125.000,- toegekend aan een werkneemster vanwege ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever.

De werkneemster was ruim 21 jaar in dienst bij HagaZiekenhuis waar zij laatstelijk werkte in de functie van Unithoofd van de OK. Eind juni 2018 kreeg de werkneemster een nieuwe leidinggevende. Op 25 september 2018 is de werkneemster door de leidinggevende aangesproken op haar functioneren. De leidinggevende wilde een verbeteringstraject starten. Hierover hebben de werkneemster en de leidinggevende meermaals gecommuniceerd.

Aangezien het voor de werkneemster niet duidelijk was op welke punten zij moest verbeteren, vroeg zij om voorbeelden. Daarop gaf de leidinggevende aan dat de werkneemster zelf met voorbeelden moest komen. De werkneemster gaf aan dit niet te kunnen. De leidinggevende concludeerde daarop dat afscheid genomen moest worden van de werkneemster. Vervolgens is de werkneemster vrijgesteld van werkzaamheden.

Op 11 januari 2019 hebben de medewerkers van de OK het vertrouwen in de leidinggevende opgezegd. Met ingang van 1 februari 2019 is deze leidinggevende opgevolgd door een ander. Deze opvolger wenst eveneens een verbetertraject voor de werkneemster te starten. De werkneemster gaf aan het vertrouwen verloren te hebben in een veilige terugkeer. Een mediationtraject heeft niet tot de terugkeer op de werkvloer van de werkneemster geleid.

Verzoek
HagaZiekenhuis verzocht de arbeidsovereenkomst van de werkneemster te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werkneemster verzocht bij wijze van tegenverzoek onder meer de transitievergoeding van EUR 47.787,– en een billijke vergoeding van EUR 150.000,–.

De beoordeling
De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van de werkneemster op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Daarnaast zag de kantonrechter aanleiding om een billijke vergoeding toe te kennen aan werkneemster. Een toekenning van een billijke vergoeding is alleen mogelijk indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De kantonrechter overwoog het volgende. Na een enkel verzoek van de werkneemster om een onafhankelijke notulist, is door de leidinggevende direct gesproken over een arbeidsconflict waardoor de situatie onnodig op scherp is gezet. Daarnaast heeft de leidinggevende, nog voordat het verbetertraject was gestart, de werkneemster medegedeeld het raadzaam te achten dat de werkneemster een andere functie op een andere afdeling zou aannemen. Hierdoor heeft de werkneemster geen eerlijke kans tot verbetering gekregen. Bovendien was het aan de werkgever om te verduidelijken waaruit de kritiek op het functioneren bestaat. Er zijn drie ontwikkelpunten genoemd. Deze (communicatie, managementidentificatie en oplossend vermogen) zijn zo vaag en onduidelijk dat de werkneemster zonder verdere toelichting niet hoefde te begrijpen wat zij niet goed zou doen.

Daarnaast zijn ook de directievoorzitter en de nieuwe leidinggevende direct ervan uitgegaan dat het functioneren van de werkneemster ernstig te kort schoot en een verbetertraject zou moeten worden gestart.

De kantonrechter concludeerde dat het handelen van zowel de oude leidinggevende als de opvolger en de directievoorzitter ernstig verwijtbaar was en ertoe heeft geleid dat de arbeidsverhouding ernstig verstoord is geraakt.

De kantonrechter kende een billijke vergoeding van EUR 125.000,– toe. De werkneemster valt geen enkel verwijt te maken voor de verstoring van de arbeidsverhouding. Daarnaast heeft de werkneemster recht op een transitievergoeding van EUR 47.787,–.

Uit deze uitspraak volgt dat de werkgever bij een verbetertraject erg duidelijk moet zijn omtrent de verbeterpunten die de werknemer moet behalen. De werkgever dient deze toe te lichten met relevante voorbeelden. Daarnaast dient er wel een aanleiding te zijn alvorens een verbetertraject wordt gestart. Zeker als de werknemer al lang in dienst is en nooit eerder kritiek op het functioneren heeft ontvangen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over Werkgever veroorzaakt verstoorde arbeidsverhouding? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl