Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

Balans IV

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit ondanks de kritische reactie van de Raad van State op het wetsvoorstel van 11 oktober 2018. Het voorstel zal nu in de Eerste Kamer worden behandeld.

In een eerder blog hebben wij u geïnformeerd over de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Kortweg betrof dit de volgende wijzigingen:

• invoering van een nieuwe ontslaggrond (de cumulatiegrond, waardoor werkgevers meerdere redenen voor ontslag kunnen combineren);
• direct recht op een transitievergoeding;
• verlenging van de proeftijd;
• een verruiming van de ketenregeling;
• een verbetering van de positie van oproepkrachten;
• een contractvormafhankelijke WW-premie en
• payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze blog van 28 november 2018.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is een aantal amendementen aangenomen. Hierop zal het wetsvoorstel worden aangepast. De volgende amendementen zijn door de Tweede Kamer aangenomen:

de proeftijd zal ongewijzigd blijven en zal derhalve niet worden verlengd tot maximaal vijf maanden;
de verbetering van de positie van oproepkrachten wordt versoepeld door afwijking bij cao mogelijk te maken voor seizoensarbeid;
21-minners die ten hoogste 12 uur per week werken vallen niet onder de hoge WW-premie in het kader van premiedifferentiatie.

Ook is door Kamerleden een aantal moties ingediend. De volgende moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer:

motie over vormen van contracting;
motie over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling;
motie over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb;
motie over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de seizoensarbeid;
motie over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten;
motie over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling;
motie over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie;
motie over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw;
motie over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling.

Voor de arbeidsrechtpraktijk is de invoering van de cumulatiegrond van groot belang. We houden u op de hoogte.

Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u het complete wetsvoorstel.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl