Zonder loon geen re-integratiewerkzaamheden

Zonder loon geen re-integratiewerkzaamheden

De werknemer brak bij een ongeluk haar pols en zij verschijnt niet meer op het werk. De werkgever stopt de loonbetaling. Vervolgens verklaart een arts dat de werknemer arbeidsongeschikt is. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op, maar de opzegging wordt niet geëffectueerd. Volgens oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer passende arbeid kan verrichten. De werkgever roept de werknemer op om op het werk te verschijnen. De werknemer geeft hier geen gehoor aan. De werknemer wil dat het achterstallige loon eerst wordt betaald en zij stelt een loonvordering in. De kantonrechter heeft de loonvordering toegewezen. Het hof was het eens met het oordeel van de kantonrechter.

Zonder loon geen re-integratiewerkzaamheden?

Vervolgens komt deze zaak bij de Hoge Raad. Hier staat de vraag centraal of een zieke werknemer re-integratieverplichtingen mag opschorten als de werkgever het gedurende de ziekte verschuldigde loon niet betaalt of heeft betaald.

De Hoge Raad oordeelde dat de werknemer bevoegd is om de nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn plicht tot loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit geldt ook als het niet betaalde loon ziet op reeds verstreken loonperioden.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl