Afschaffing VAR op 1 mei 2016

Afschaffing VAR op 1 mei 2016

In mei 2016 komt de huidige VAR-regeling te vervallen. Vanaf die datum kan niet meer worden afgegaan op een voor die datum afgegeven VAR. Na die datum loopt u dus het risico dat u ongeacht de voor 1 mei 2016 afgegeven VAR, een rekening krijgt gepresenteerd voor premies en loonbelasting.
Om dit te voorkomen kunt u gebruik maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten. De Belastingdienst heeft algemene modelovereenkomsten gepubliceerd, modellen per branche en individueel getoetste overeenkomsten. Als u een goedgekeurd model gebruikt heeft u de zekerheid dat er geen inhoudingen en afdrachten zullen plaatsvinden. Op de site van de Belastingdienst staan instructies hoe u de modelovereenkomst moet gebruiken (vermelding van bronnummer bijvoorbeeld). De goedgekeurde modelovereenkomsten vindt u hier.
Indien u tot nu toe gebruik hebt gemaakt van een VAR, doet u er goed aan uw individuele standaardovereenkomst van opdracht voor te leggen aan de Belastingdienst. De punten die de belastingdienst checkt om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, vindt u hier.

Tags:
,
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl