Oproepovereenkomsten

rules 1752415 1920

Oproepovereenkomsten

De Verzamelwet SZW is op 1 januari 2021 in werking getreden en wijzigt onder meer de regels met betrekking tot het aanbieden van een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht.

De wettelijke regeling rondom oproepovereenkomsten is een jaar geleden ingevoerd. De werkgever is verplicht om, als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heef geduurd, binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Met de Verzamelwet wordt dit nu op twee punten aangepast:

– als de oproepkracht het aanbod accepteert, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de 15e maand en
– in de wet staat dat de termijn voor aanvaarding van dit aanbod ten minste een maand bedraagt. Met de wijziging heeft de werknemer niet meer dan een maand de tijd om het aanbod te aanvaarden.

Deze twee wijzigingen zullen op 1 juli 2021 in werking treden.

Voor de gehele wet klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl