Aansprakelijk voor het afgeven van een negatieve referentie?

referenties I

Aansprakelijk voor het afgeven van een negatieve referentie?

Recent heeft het hof geoordeeld over de vraag of een voormalig werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor het verstrekken van negatieve informatie als referent van de ex-werknemer.

De werknemer was van 14 december 2012 tot het begin van de zomervakantie van 2013 in dienst als invaldocent Duits bij de werkgever. Nadat de werknemer was gestart met het lesgeven, bleek dat de werknemer werkzaam was geweest bij E-College. De werknemer had dit niet in zijn cv vermeld en hij had verzwegen dat hij daar was ontslagen vanwege zijn gedrag richting vrouwelijke docenten en leerlingen. Bij de werkgever zijn vervolgens ook klachten binnengekomen over de werknemer met betrekking tot zijn gedrag richting vrouwelijke leerlingen. De werkgever en de werknemer hebben afspraken gemaakt over zijn gedrag.

Na het einde van het dienstverband heeft de werknemer gesolliciteerd bij een ander college als invaldocent Duits. Hierbij heeft de werknemer zijn oude werkgever, zonder voorafgaand overleg, als referent opgegeven. De potentiële werkgever heeft contact gezocht met de voormalig werkgever. Die heeft informatie verstrekt aan de potentiële werkgever. De potentiële werkgever heeft hierna besloten om de werknemer niet aan te nemen. De werknemer heeft vervolgens zijn voormalig werkgever om een reactie gevraagd. De voormalig werkgever heeft aangegeven dat het gedrag richting vrouwelijke docenten en leerlingen is benoemd als een aandachtspunt, plus het feit dat hij had verzwegen dat hij bij E-College heeft gewerkt. De werknemer vordert een verklaring voor recht dat het handelen van zijn voormalig werkgever onrechtmatig is en een vergoeding van EUR 12.600,–.

De kantonrechter had de vordering afgewezen. Het hof oordeelde dat als uitgangspunt heeft te gelden dat wanneer een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn voormalig werkgever aanwijst als referent, hij daarmee toestemming geeft voor het afgeven van gegevens over zijn persoon en functioneren. Deze informatie kan zowel positief als negatief uitpakken. Indien een sollicitant bepaalde negatieve informatie van de referentie over zijn persoon of functioneren wil uitsluiten, dient hij dat expliciet bij de referent aan te geven. De voormalig werkgever zal een correct beeld van de betrokken persoon aan de potentiële werkgever moeten verstrekken. Het onthouden van noodzakelijke informatie kan onzorgvuldig handelen jegens de potentiële werkgever opleveren.

Hierbij was van belang dat de werknemer in zijn cv het dienstverband met het E-College had verzwegen.

Het hof oordeelde dat de voormalig werkgever niet onzorgvuldig heeft gehandeld en de werknemer heeft geen recht op een vergoeding.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl