AOW-leeftijd niet verder verhoogd

aow I

AOW-leeftijd niet verder verhoogd

De AOW-leeftijd stijgt voorlopig tot 2022. In de jaren 2022, 2023 en 2024 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden.

Nu is de AOW-leeftijd 66 jaar, volgend jaar stijgt de AOW-leeftijd naar 66,4 jaar. Tot 2022 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Vanaf 2022 geldt dat de AOW-leeftijd automatisch wordt aangepast aan de resterende levensverwachting van 65-jarigen. In 2022 t/m 2024 leidt deze levensverwachting dus niet tot een verhoging van de AOW-leeftijd. Een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd wordt vijf jaar van tevoren bekendgemaakt.

De resterende levensverwachting van 65-jarigen stijgt in 2024 waarschijnlijk wel, maar niet zoveel dat dit een verhoging van de AOW-leeftijd tot gevolg heeft. Op grond van ramingen van het CBS hebben 65-jarigen in 2024 een gemiddelde resterende levensverwachting van 20,63 jaar en in 2030 van 21,30 jaar.

Voor de brief van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 1 november 2018 klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl