Compensatie transitievergoeding voor kleine ondernemer

money 2696234 640

Compensatie transitievergoeding voor kleine ondernemer

Het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming is per 1 januari 2021 in werking getreden.

Wanneer een werkgever met pensioen gaat, zal hij eerst proberen een opvolger te vinden door de onderneming over te dragen aan iemand binnen de onderneming of door de onderneming te verkopen. Bij overlijden van de werkgever zullen de erfgenamen proberen de onderneming voort te zetten of te verkopen. Wanneer dit niet lukt en de onderneming wordt beëindigd, moet de werkgever al zijn werknemers ontslaan en aan hen allemaal een transitievergoeding betalen. Van de kleine ondernemer kan niet worden verwacht dat hij al in een vroeg stadium vooruitloopt op de situatie dat de onderneming niet wordt overgenomen. Daarom kan die werkgever compensatie van het UWV vragen voor de transitievergoeding die hij heeft verstrekt door het eindigen of niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming door pensionering of overlijden.

Hiervoor gelden een aantal cumulatieve voorwaarden:
-De arbeidsplaatsen zijn vervallen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
-De werkgever heeft minder dan 25 werknemers in dienst; en
-De werkgever moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zijn overleden.

Alleen transitievergoedingen die na ontslag door bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever zijn betaald op of na 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd.

Voor het gehele Besluit: klik hier

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl