Vaker conflict met baas na jaarlijks oordeel?

oneindigheid met de baas

Vaker conflict met baas na jaarlijks oordeel?

Conflict met de baas

Het einde van het jaar nadert, dus het wordt weer tijd voor de beoordelingsgesprekken. Werknemers
kunnen hier aardig de zenuwen van krijgen, dit leidt soms tot een conflict merkt juridisch dienstverlener DAS. Is dit terecht?

De onrust onder werknemers is voelbaar, zegt Suzanne Mollee van DAS in Metro. ‘Wij worden veel hierover gebeld omdat werknemers bang zijn een slechte beoordeling te krijgen, terwijl ze zelf vinden dat ze op hetzelfde niveau presteren.’ Het aantal conflicten tussen werkgever en werknemer zou hierdoor toenemen. Een reden zou de Wet Werk en Zekerheid zijn, die in 2015 ingaat. Vanaf 1 juli wordt het goedkoper om medewerkers te ontslaan, maar dan moet er wel een uitgebreid dossier zijn dat dit ontslag onderbouwt. Het beoordelingsgesprek is een moment om in het dossier op te
nemen.

Conflict

Volgens Laura van Luipen, arbeidsjurist en advocaat bij Sørensen|VanLuipen, valt dit allemaal wel mee. ‘Het klopt het dat het ontslagrecht per 1 juli 2015 strenger wordt, en dat er naar verwachting meer verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zullen worden afgewezen door rechters. In de praktijk zie ik echter nog niet dat werkgevers daarop al anticiperen.’ Wel verwacht ze dat werkgevers mogelijk strenger zijn geworden door de crisis van de afgelopen
jaren. ‘Als het moeilijke tijden zijn en het bedrijf heeft al een reorganisatie doorgevoerd, wil je verder “alle hens aan dek” en dat iedereen zich inzet voor de organisatie. Mensen die de kantjes eraf lopen komen daar in financieel gunstige tijden eerder mee weg dan in crisistijden. Het dieptepunt van de crisis ligt echter al achter ons, dus je zou juist zeggen dat de noodzaak om extra streng te beoordelen in de huidige tijd minder groot is geworden. Het nieuwe ontslagrecht met een beperkt aantal ontslaggronden, dat per 1 juli 2015 ingaat, zou een extra stimulans voor werkgevers moeten zijn om
juist duidelijker medewerkers die onvoldoende presteren daarop aan te spreken en samen te kijken hoe een verbetering gerealiseerd kan worden.’
Maar dit is niet hoe het personeel het ervaart. Olav Wagenaar van DAS geeft aan dat de hoeveelheid ongeruste telefoontjes van werknemers inderdaad is opgelopen, maar dat het aantal al het hele jaar hoger ligt dan voorgaande jaren. Het gaat hierbij zowel om mensen die het gesprek al gehad hebben en het niet met de uitkomst eens zijn, als mensen die van tevoren angstig zijn over hun beoordeling. Laura van Luipen wil deze mensen geruststellen: ‘Een werkgever heeft er geen belang bij om mensen onterecht “af te kraken” en om onhaalbare doelen te stellen. Werkgevers willen graag gemotiveerde
medewerkers en daardoor zijn ze juist vaak terughoudend met het geven van een negatieve beoordeling, ook als die wel op zijn plaats zou zijn.’
Ook heeft ze een advies aan werkgevers: ‘Mijn advies aan werkgevers is om duidelijke regels en doelen te stellen en om de medewerkers ook duidelijkheid te geven of zij daaraan voldoen, en zo niet, hoe dit kan worden verbeterd.’
Laura van Luipen

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl