De Ryanair-kwestie: wat is er gebeurd en hoe nu verder?

Ryanair I

De Ryanair-kwestie: wat is er gebeurd en hoe nu verder?

Op 1 november 2018 heeft de Rechtbank in Den Bosch geoordeeld dat Ryanair haar piloten en cabinepersoneel niet gedwongen mag overplaatsen naar vliegvelden in het buitenland. Een aantal piloten had een procedure aangespannen tegen de beslissing van Ryanair om de basis op Eindhoven Airport te sluiten. Als gevolg van deze sluiting had Ryanair zijn piloten en cabinepersoneel eenzijdig overgeplaatst naar buitenlandse luchthavens. Zij meende hiertoe gerechtigd te zijn op basis van een beding in de arbeidsovereenkomsten.

De rechter oordeelde dat Ryanair met haar besluit om de basis in Eindhoven te sluiten haar bevoegdheden heeft misbruikt. Volgens de rechter was het besluit tot sluiting van de basis op Eindhoven Airport een reactie op de stakingen eerder dit jaar van het in Eindhoven gestationeerde Ryanair-personeel. Desondanks verbiedt de rechter de sluiting van de basis niet. Wel verbiedt de rechter Ryanair om de vliegers eenzijdig over te plaatsen. De rechter oordeelde dat Nederlands recht van toepassing is op het geschil. Om die reden heeft Ryanair voor een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van werknemers op grond van artikel 7:613 BW een zwaarwegend belang nodig, zodanig dat de belangen van de vliegers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zouden moeten wijken. Volgens de rechter is van een dergelijk belang bij Ryanair geen sprake en zouden de belangen van de vliegers zwaarder moeten wegen dan de belangen van Ryanair.

Ryanair liet in een reactie na het vonnis van de rechtbank weten door te gaan met de sluiting van de basis in Eindhoven, nu dit door de rechter niet werd verboden. Op 6 november is de basis gesloten.

Op 2 november 2018, een dag na de uitspraak van de rechter, werd de vliegers per e-mail een aanbod gedaan: een “vrijwillige overplaatsing” of ontslag. De piloten hebben aangegeven niet akkoord te gaan met een vrijwillige overplaatsing. Indien Ryanair voet bij stuk houdt, betekent dit dat een ontslagprocedure zal worden gestart om de arbeidsovereenkomsten met de piloten te beëindigen. De kans dat het UWV een ontslagvergunning afgeeft is groot. De basis van Ryanair in Eindhoven wordt immers gesloten en het betrokken cabinepersoneel heeft een functie elders in Europa afgeslagen.

De gang van zaken bij Ryanair lijkt niet naar maatstaven van de Nederlandse en Europese wetgeving te geschieden. Het stakingsrecht is immers een fundamenteel sociaal recht, in zowel de Europese als de Nederlandse wetgeving. Het is dan ook niet toegestaan om werknemers te ontslaan als zij uitvoering geven aan dit recht.

Als het UWV een ontslagvergunning afgeeft wegens verval van functie, kan er wel ontslagen worden. Tot die tijd heeft de rechter geoordeeld dat de vliegers hun salaris doorbetaald moeten krijgen.

Door de gang naar de rechter krijgt het cabinepersoneel dus nog een paar maanden langer loon doorbetaald. Wel uitstel, geen afstel van executie.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl