De verschillende verlofregelingen bij het krijgen van een kind

listening g7b35e0732 1280

De verschillende verlofregelingen bij het krijgen van een kind

De verschillende verlofregelingen bij het krijgen van een kind

Bij de geboorte van een kind zijn er verschillende soorten verlof. Een recente ontwikkeling is het vernieuwde ouderschapsverlof, waardoor ouders van jonge kinderen recht hebben op negen weken (deels) doorbetaald ouderschapsverlof. Op welk verlof heb je als (aanstaande) ouder recht? Hieronder een overzicht van de verschillende verlofregelingen bij het krijgen van een kind.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een werknemer heeft in verband met haar zwangerschap recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof duurt minstens zestien weken. Het zwangerschapsverlof start zes tot vier weken voor de uitgerekende datum. Na de bevalling heeft de werknemer nog tien tot twaalf weken bevallingsverlof. De werknemer moet het zwangerschapsverlof minimaal vier weken voor de uitgerekende datum opnemen. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het bevallingsverlof dat overblijft vanaf zes weken na de bevalling kan de werknemer gespreid opnemen, over een periode van maximaal 30 weken. Gedurende het verlof bedraag de WAZO-uitkering 100% van het dagloon.

Betaald en regulier ouderschapsverlof

De werknemer die in een familierechtelijke betrekking staat tot een kind jonger dan acht jaar heeft recht op ouderschapsverlof. Onder ‘werknemer in een familierechtelijke betrekking tot een kind’ wordt verstaan:

  • De wettelijke ouder
  • Degene die het kind heeft erkend
  • Degene die met het kind samenwoont, het verzorgt en opvoedt
  • De pleegzorgouder of adoptieouder

Het ouderschapsverlof bedraagt in totaal 26 weken voor elk kind tot acht jaar, waarvan negen weken betaald ouderschapsverlof zijn. Het betaald ouderschapsverlof mag (gespreid) worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De WAZO-uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Het reguliere ouderschapsverlof mag (gespreid) worden opgenomen tot het achtste levensjaar van het kind. Dit verlof is in principe onbetaald verlof.

Standaard en aanvullend geboorteverlof

Een werknemer wiens partner is bevallen heeft recht op (aanvullend) geboorteverlof. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • De echtgeno(o)t(e) van de moeder
  • De geregistreerd partner van de moeder
  • Degene die samenwoont met de moeder
  • Degene die het kind heeft erkend

Het standaard geboorteverlof duurt één werkweek, welke moet worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte. De werkgever betaalt het volledige loon door tijdens het standaard geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal één werkweek en maximaal vijf werkweken. Dit verlof dient te worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. De WAZO-uitkering bedraagt 70% van het maximum dagloon.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl