Doktersassistente op staande voet ontslagen omdat zij zich voordeed als haar werkgever

Doktersassistente op staande voet ontslagen omdat zij zich voordeed als haar werkgever

Doktersassistente op staande voet ontslagen omdat zij zich voordeed als haar werkgever

Doktersassistente op staande voet ontslagen omdat zij zich voordeed als haar werkgever

Een doktersassistente was sinds 16 oktober 2012 in dienst bij de maatschap ‘Huisartsenpraktijk Postjesweg’. Omdat zij in de zorg werkte, kon zij aanspraak maken op de sinds 2020 geldende regeling in Amsterdam, waarbij zorgmedewerkers onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen op een huurwoning. In juni 2021 verzocht de doktersassistente haar werkgever om haar voor te dragen bij de gemeente. Vervolgens heeft zij op 30 juni 2021 zelf vanaf een e-mailadres van de maatschap de gemeente gemaild. Daarin verzocht zij onder andere om een inschrijfformulier. Deze e-mail ondertekende zij met ‘praktijk Postjesweg’. Daarop verzocht de gemeente om aanvullende gegevens. Deze zijn wederom door de doktersassistente zelf, vanaf het e-mailadres van de maatschap, verstrekt aan de gemeente.

Toen een van de huisartsen de e-mail van de gemeente ontdekte, is de doktersassistente twee dagen later hierover gehoord, waarna zij een dag later op staande voet werd ontslagen. De reden voor het ontslag was dat zij zich richting de gemeente heeft voorgedaan als haar werkgever met een verklaring over haarzelf. De doktersassistente is het niet eens met het ontslag en verzoekt vernietiging van het gegeven ontslag.

Oordeel

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag terecht is gegeven. Uit de e-mails viel niks anders af te leiden dan dat deze afkomstig waren van de maatschap, en dat daarin namens de maatschap verklaringen over de doktersassistente (en de praktijk) werden gedaan. De doktersassistente voerde tevergeefs nog aan dat zij met deze e-mails enkel een voordrachts- of inschrijfformulier beoogde aan te vragen.  Voor zover de doktersassistente mocht begrijpen dat de praktijkmanager naar haar gecommuniceerd had dat zij het aanvragen van een formulier zelf moest regelen, is dit niet hetzelfde als toestemming om zich als de werkgever voor te doen. Uit de e-mails blijkt overigens dat de doktersassistente niet slechts beoogde een inschrijfformulier aan te vragen. Door dit handelen van de doktersassistente kon van de werkgever niet gevergd worden om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. De doktersassistente was terecht op staande voet ontslagen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over “Doktersassistente op staande voet ontslagen”?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl