Doktersbezoek op kosten van de baas

Doktersbezoek op kosten van de baas

Regelmatig wordt mij door werkgevers de vraag gesteld of zij moeten toestaan dat hun medewerker voor de zoveelste keer een halve dag afwezig is om naar de huisarts te gaan en of zij hem dan ook salaris over de gemiste uren moeten doorbetalen.

Bij spoedeisende situaties, denk aan letsel dat direct behandeld moet worden, heeft een werknemer recht op calamiteitenverlof met behoud van salaris. Verder bepaalt de wet dat een werkgever een zwangere werknemer in staat moet stellen om  de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. Wanneer die tijdens werktijd plaatsvinden, heeft de werknemer recht op salaris.

Verder is hierover in de wet niets geregeld. Wel bevatten veel CAO’s regels op dit punt en uiteraard kan een werkgever in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek vastleggen of doktersbezoek onder werktijd is toegestaan en zo ja hoe vaak, of de werknemer de gemiste uren moet inhalen, of de werknemer het bezoek moet aantonen, en of de werknemer wordt doorbetaald (eventueel tot een maximaal aantal uren per jaar).

Als er geen regels zijn opgesteld zal het erop aankomen wat van een goede werkgever en werknemer verwacht mag worden. Een werkgever mag doktersbezoek niet onmogelijk maken en een werknemer moet doktersbezoek gunstig inplannen, dus aan het begin of einde van de werkdag. Verder zijn het aantal verlofuren van de werknemer en het aantal doktersbezoeken relevant en of de medische klachten van de werknemer verband houden met zijn werk.

Ik raad werkgevers daarom aan  om duidelijk vast te leggen onder welke voorwaarden een doktersbezoek is toegestaan, zodat wordt voorkomen dat medewerkers lichtvaardig van het werk wegblijven voor doktersbezoek.

Column in Het Ondernemersbelang, maart 2015

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl