EUR 350.000 billijke vergoeding vanwege vrouwonvriendelijke werkomgeving

metoo 2859980 1920

EUR 350.000 billijke vergoeding vanwege vrouwonvriendelijke werkomgeving

De rechter oordeelde in maart dat een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld doordat hij onvoldoende heeft ondernomen tegen een onveilige en vrouwonvriendelijke werkomgeving.  De werkgever had maatregelen moeten nemen, aangezien hij wist dat deze situatie gaande was. Dit leidt tot een billijke vergoeding van EUR 350.000,–.

Feiten

De werkneemster werkte sinds 2014 als Trader bij een beurshandelaar. In het team waarin de werkneemster werkte, bestaande uit 45 medewerkers, was zij de enige vrouw. Haar beoordelingen waren in het begin erg goed, maar werden later steeds slechter. In januari 2020 heeft de werkneemster te kennen gegeven niet langer voor de werkgever te kunnen werken. Zij stelde te worden geïntimideerd en gediscrimineerd. Zij had te maken met seksuele en vrouwonvriendelijke opmerkingen en toespelingen. Aan haar werd een beëindigingsvergoeding van EUR 277.566,03 aangeboden, inclusief transitievergoeding. De werkneemster heeft dit aanbod niet aanvaard en verzocht in de procedure ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een billijke vergoeding van bijna EUR 700.000,–.

Oordeel

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. De feiten en omstandigheden zijn van dien aard dat de arbeidsovereenkomst spoedig behoort te eindigen, vooral omdat de werkneemster een ontbindingsverzoek heeft ingediend en zij te kennen heeft gegeven niet langer bij de werkgever te willen werken. Volgens de kantonrechter is de werkgever tekortgeschoten in zijn verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. De werkgever is te lichtvaardig omgegaan met de belangen van zijn vrouwelijke werknemers en heeft te weinig maatregelen genomen om de onveilige werkomgeving aan te pakken, terwijl de werkgever op de hoogte was van de situatie.

Ook bestond tot voor kort geen heldere klachtenprocedure en was onduidelijk op welke wijze en bij wie de werkneemster met klachten terecht kon. De werkgever had zich niet alleen passief maar ook actief voldoende moeten inspannen om ervoor te zorgen dat de vrouwelijke werknemers in een prettige werksfeer konden werken. De conclusie is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

Volgens de kantonrechter is het aannemelijk dat de werkneemster onder andere omstandigheden beter zou hebben gefunctioneerd binnen het team. De werkneemster moet in ieder geval worden gecompenseerd voor het verlies aan inkomen inclusief bonus tot en met 2021. Ook voor de spanningen en het feit dat het weer oppakken van haar carrière op dit hoge niveau niet zal meevallen, dient zij te worden gecompenseerd. De kantonrechter kent een billijke vergoeding van EUR 350.000,– bruto toe.

Voor de gehele uitspraak, klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl