NOW: werkgever gekort bij ontslag van 20 werknemers

NOW: werkgever gekort bij ontslag van 20 werknemers

In de NOW wordt een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers, zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of andere vertegenwoordiging van werknemers).

Voor de kamerbrief van 28 mei 2020 klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl