Coronacrisis: geen arbeid, wel recht op loon

Coronacrisis: geen arbeid, wel recht op loon

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde op 29 mei 2020 dat een valkenier recht had op loon, ondanks dat hij vanwege de coronacrisis niet kon werken.

De werknemer heeft in 2018 en 2019 als valkenier voor de werkgever gewerkt. Partijen hebben uitgesproken dat zij de samenwerking willen voortzetten. Op 30 januari 2020 heeft de werkgever aan de werknemer een ondertekende arbeidsovereenkomst gestuurd waarin staat dat de werknemer werkzaam is van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020, dat het loon EUR 21.000 netto per jaar betreft en dat dit bedrag over twaalf maanden wordt verdeeld (EUR 1.750 per maand). In de maanden januari en februari 2020 heeft de werkgever EUR 1.750 aan de werknemer betaald en op 1 mei 2020 een bedrag van EUR 3.500. Daarna heeft de werkgever niets meer aan de werknemer betaald. In de periode van 1 januari 2020 tot 18 mei 2020 heeft de werknemer niet gewerkt vanwege de coronacrisis. De werknemer vordert in kort geding salaris en wettelijke verhoging. De werkgever stelt dat geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

De kantonrechter oordeelde dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Dat de werknemer de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk heeft aanvaard, maakt dat niet anders. Vast staat dat partijen aan het einde van het seizoen 2019 hebben uitgesproken dat zij de samenwerking in 2020 wilden voortzetten, dat het loon van de werknemer gespreid over twaalf maanden zou worden betaald en dat de werkgever ook daadwerkelijk drie betalingen heeft gedaan. De werkgever heeft ook geen voorbehoud gemaakt richting werknemer. Het is aannemelijk dat partijen op enig moment (mondeling) overeenstemming hebben bereikt over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 31 december 2020 tegen een salaris van EUR 1.750 netto per maand. De werknemer heeft recht op loon. Dat de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten, komt niet voor zijn risico. De werknemer was immers beschikbaar voor werk. De kantonrechter heeft de loonvordering van de werknemer en 10% wettelijke verhoging toegewezen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl