Nieuwsbrief 31 augustus 2022

zonnebloem

Nieuwsbrief 31 augustus 2022

Goedemiddag,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

ZZP-er heeft recht op loon tijdens opzegtermijn

Recent stonden wij een ZZP-er bij die opeens zijn spullen moest inleveren. Namens de ZZP-er vorderden wij een vergoeding over de periode waarin hij door toedoen van de eindklant niet kon werken. De rechtbank oordeelde dat de ZZP-er recht had op een vergoeding, omdat hij ten onrechte door de eindklant niet in staat was gesteld om te werken gedurende de opzegtermijn en hij daardoor inkomensschade heeft geleden.

Meer lezen: klik hier.

Ontslagen wegens suïcidedreiging in bijzijn collega’s

Het betoog van de werknemer dat hem van zijn gedragingen geen verwijt kan worden gemaakt vanwege zijn psychische/psychiatrische stoornis, werd door de kantonrechter niet gevolgd.

Meer lezen: klik hier.

Liegende werknemer moet loon terugbetalen

De werknemer heeft gelogen op zijn CV en moet het door werkgever betaalde loon ad EUR 16.819,98 netto aan de werkgever terugbetalen.

Meer lezen: klik hier.

Werkgever krijgt transitievergoeding toch gecompenseerd

In de situatie waarin een dienstverband ná 1 juli 2015 is geëindigd, maar waarbij de tweejaarstermijn van ziekte is verstreken vóór 1 juli 2015, heeft de werkgever toch aanspraak op compensatie van de transitievergoeding.

Meer lezen: klik hier.

Weigeren een mondkapje te dragen, reden voor ontbinding?

De werknemer die weigerde een mondkapje te dragen, omdat hij stelde dat hij daar bloedneuzen door kreeg, handelde ernstig verwijtbaar. Geen recht op een transitievergoeding.

Meer lezen: klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl