Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Goedemiddag,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Corona als smoes voor een stiekeme vakantie: reden voor ontslag op staande voet?

Werknemer op staande voet ontslagen na ski-filmpje op social media. De werknemer had een WhatsApp-bericht aan de werkgever gestuurd: “ik ben positief getest, woensdag weer test staan”. Vervolgens plaatste de dochter van de werknemer een filmpje op social media waarop te zien was dat zij met haar vader op skivakantie in de Franse Alpen was.

Meer lezen: klik hier.

Niet op tijd terug van vakantie reden voor ontslag op staande voet

Werknemer meldt zich na vakantie niet tijdig bij zijn werkgever. Verklaringen van behandelend artsen in Ghana roepen vragen op. Arboarts heeft geoordeeld dat werknemer in staat was tijdig terug te keren naar Nederland. Mede vanwege de gegeven waarschuwingen in verband met het te laat terugkeren van vakantie, oordeelde het hof dat de werknemer terecht op staande voet was ontslagen.

Meer lezen: klik hier.

Werknemer moet loon terugbetalen

Het feit dat de onverschuldigde loonbetaling het gevolg is van een fout van de werkgever, heeft niet tot gevolg dat de werknemer het te veel ontvangen loon niet hoeft terug te betalen.

Meer lezen: klik hier.

Ontslag op staande voet na werkweigering

De werknemer is rechtsgeldig op staande voet ontslagen wegens werkweigering (het niet bezoeken van een cliënt met hartklachten). Kantonrechter: Het had de werknemer redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat de werkgever van haar verwachtte dat zij de betreffende cliënt op 13 november 2021 hoe dan ook tijdig zou bezoeken. Dit geldt temeer nu deze cliënt zeer zorgbehoevend was. Nu de werknemer dit zonder goede reden niet heeft gedaan en de cliënt hierdoor aan een gezondheidsrisico heeft blootgesteld, kan van de werkgever in redelijkheid niet worden verwacht het dienstverband nog langer te laten voortduren. Daarbij wordt ook meegewogen dat de werknemer er tijdens de mondelinge behandeling geen blijk van heeft gegeven dat zij de ernst van haar plichtsverzuim inziet en dat herhaling van dit gedrag in de toekomst daardoor niet is uitgesloten.

Meer lezen: klik hier.

Geen tewerkstellingsvergunning nodig voor Oekraïner

De werkgever hoeft voor werknemers uit Oekraïne geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie.

Meer lezen: klik hier.

Ontbinding arbeidsovereenkomst echtgenote, géén billijke vergoeding

Recent stonden wij een werkgever bij in twee procedures tegen dezelfde werknemer. De werknemer was gehuwd met de directeur-grootaandeelhouder van de werkgever. Er liep een echtscheidingsprocedure en partijen waren feitelijk al geruime tijd uit elkaar. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie onder toekenning van de transitievergoeding en afwijzing van de gevorderde (enorm hoge) billijke vergoeding. In een andere procedure vorderde de werknemer achterstallig salaris. Wij hebben met succes voor de werkgever de vermeende vorderingen bestreden.

Meer lezen: klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44 of bel 010-2492444.

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl