NOW-4 zesde tranche

NOW-4 zesde tranche

Het is vanaf 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021 mogelijk om voor de zesde keer een tegemoetkoming NOW aan te vragen. Dit betreffen de maanden juli, augustus en september 2021.

Om in aanmerking te komen voor NOW-4 dient er sprake te zijn van een gemiddeld omzetverlies van minimaal 20% over een aangesloten periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemingsrisico behoren. Aan de werkgever die verwacht gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 november 2021 geconfronteerd te worden met een omzetdaling van ten minste 20%, kan een subsidie worden verleend over de loonsom in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Anders dan in de voorgaande NOW-3 vijfde tranche wordt er een grens aan het percentage van omzetverlies verbonden. Er wordt gerekend met een percentage van 80% omzetverlies. Als een bedrijf verwacht meer dan 80% omzetverlies te lijden of al heeft geleden kan slechts 80% omzetverlies worden aangegeven. Het subsidiepercentage blijft 85%.

De referentiemaand is veranderd ten opzichte van de NOW-3 vijfde tranche. De subsidiehoogte wordt gebaseerd op de loonsom van februari 2021. Bij de definitieve vaststelling van de subsidiehoogte wordt de loonsom van februari 2021 vergeleken met de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Aan de werkgever die NOW-subsidie ontvangt worden enkele eisen gesteld. Deze eisen zijn grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorige NOW-regelingen. De enige wijziging betreft een aanvullende voorwaarde ten aanzien van het uitkeren van bonussen en dividend. Werkgevers worden verplicht om voorafgaand aan een NOW-aanvraag een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over de gang van zaken betreffende het uitkeren van bonussen en dividend. De overeenkomst dient gesloten te worden met ten minste één belanghebbende vereniging van werknemers. In de overeenkomst dienen schriftelijke afspraken te zijn neergelegd over het bonus- en dividendbeleid. Indien de aanvrager minder dan 20 werknemers in dienst heeft is een ander vertegenwoordigingsorgaan voldoende, zoals een personeelsvergadering of ondernemingsraad. De overeenkomst is vormvrij.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl