NOW 5

checklist g538bc3546 1920

NOW 5

NOW 5
Per 28 november 2021 zijn extra coronamaatregelen ingevoerd. Naar aanleiding hiervan wordt een nieuwe NOW-regeling (NOW 5) ingevoerd, zodat ondernemers in staat blijven om hun personeel in dienst te houden en lonen door te betalen.

De NOW 5 (de zevende NOW-aanvraagperiode) zal gaan gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. De NOW 5 is vrijwel gelijk aan de NOW 4.

De omzetdrempel blijft 20%, het subsidiepercentage 85%, de forfaitaire opslag 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximumdagloon. Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De referentieomzet-periode is 2019 gedeeld door 6. Het bonus- en dividendverbod blijft gelden.

Werkgevers kunnen de vaststelling van de subsidie aanvragen vanaf 1 juni 2022. Mogelijk kan dit al op een eerder tijdstip. Dit zal bekend worden gemaakt op de website van het UWV. Het vaststellingsloket is open tot en met 22 februari 2023.

Verschillen tussen NOW 4 en NOW 5
Een verschil met de voorgaande NOW-regelingen is dat werkgevers bij de NOW 5 aanvraag niet mogen kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Daarnaast wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15%.

Tot slot kunnen ook startende werkgevers (gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021) gebruik maken van de NOW 5.

Werkgevers die gestart zijn in periode van 1 februari 2020 tot en met 1 juli 2021, dienen de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentie-omzetperiode te hanteren.

Werkgevers die in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 zijn gestart, kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021. Deze werkgevers rekenen deze omzet om naar 2 maanden.

Bedrijfseconomisch ontslag
Sinds de NOW 3 geldt dat als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt tijdens de NOW-periode, dat voor die werknemers een inspanningsverplichting met betrekking tot van-werk-naar-werk begeleiding. Voor NOW 5 geldt deze verplichting vanaf 27 november 2021.

Werktijdverkorting
Regeling Werktijdverkorting (WTV) blijft tijdens de NOW 5 open. De WTV is niet van toepassing op corona-gerelateerde aanvragen. Bij samenloop zal de WTV-aanvraag van de werkgever invloed hebben op de hoogte van de NOW-subsidie.

Voor de kamerbrief van 28 november 2021 klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl