NOW: maximaal te vergoeden omzetverlies verhoogd

chart ga81f9a6cc 1920

NOW: maximaal te vergoeden omzetverlies verhoogd

Het kabinet heeft besloten de NOW 5 (november en december 2021) en de NOW 6 (eerste kwartaal van 2022) te verruimen. Het maximaal te vergoeden omzetverlies wordt verhoogd van 80% naar 90%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de NOW subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 90% omzetverlies. Aangezien het subsidietijdvak, en daarmee het uitkeren van de voorschotten voor de NOW 5, reeds is begonnen, zal de verruiming voor de NOW 5 pas bij de uiteindelijke subsidievaststelling kunnen worden meegenomen. Voor de NOW 6 in het eerste kwartaal van 2022 zal bij het verlenen van de voorschotten wel rekening gehouden worden met de verruiming naar 90%. De meerkosten van het verhogen van het maximaal omzetverliespercentage worden ingeschat op EUR 28 miljoen voor de NOW 5 en EUR 44 miljoen voor de NOW 6.

Voor de Kamerbrief van 21 december 2021 over aanpassing steunmaatregelen na directe lockdown december 2021 klik hier.

Voor onze eerdere blog over de NOW 5 klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl