NOW op 4 punten gewijzigd

NOW op 4 punten gewijzigd

Minister Koolmees heeft bekend gemaakt dat de NOW-regeling op vier punten wordt gewijzigd, namelijk:

1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns: zoals reeds aangekondigd wordt het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden. De personeelsbv’s binnen een concern kunnen zelf geen beroep doen op de NOW. Andere bv’s binnen het bedrijf mogen de NOW wel aanvragen.

2. Instemming openbaarmaking gegevens NOW: concerns die de NOW aanvragen gaan ook akkoord met een mogelijke openbaarmaking van gegevens die nodig zijn voor de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

3. Buitenlands rekeningnummer toegestaan: werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer op te geven.

4. Schrappen verplichte melding loonkostensubsidie: werkgevers die de NOW aanvragen én recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. De toekenning van de NOW-subsidie hoeft niet bij de gemeente te worden gemeld.

Voor de kamerbrief van 1 mei 2020 van de Minister Koolmees klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl