Onjuiste informatie in je CV is reden voor ontslag op staande voet

CV I

Onjuiste informatie in je CV is reden voor ontslag op staande voet

Onjuiste informatie in je CV is reden voor ontslag op staande voet

Een full-service internetbureau heeft een vacature voor een technisch support medewerker/intaker met de functie-eisen van een afgeronde hbo-/wo-opleiding en minimaal vier jaar relevante werkervaring in de ICT of bij internetbureaus. Een sollicitant reageert per e-mail op de vacature en stuurt zijn CV mee. In het CV staat onder andere dat de sollicitant een hbo-opleiding heeft afgerond en werkervaring heeft als zzp’er op het gevraagde vakgebied. De sollicitant wordt aangenomen en treedt in dienst voor een periode van een jaar.

Na drie maanden in dienst te zijn geweest, raakt de werknemer overspannen en zit hij ziek thuis. Enkele weken na de ziekmelding vindt er een gesprek plaats tussen de werkgever en de werknemer waarin de werknemer wordt gevraagd om zijn diploma en zijn CV opnieuw aan te leveren, evenals meer informatie over zijn activiteiten als zzp’er. Een kleine maand later ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet nadat is gebleken dat de werknemer de werkgever onjuist heeft geïnformeerd en aantoonbaar heeft gelogen over zijn opleiding en werkervaring. De kantonrechter is in eerste instantie van oordeel dat er niet genoeg bewijs is om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen, maar het hof denkt daar anders over.

Het hof is van mening dat er sprake kan zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet als blijkt dat de werknemer niet over de vereisten van de vacature beschikt, tenzij de werkgever in het sollicitatiegesprek hier anders over heeft besloten. Een werkgever mag immers in goed vertrouwen afgaan op het cv omdat dit een kerndocument is. Het staat vast dat de werknemer niet aan de vereisten van de vacature heeft voldaan en hierover zowel in zijn cv als tijdens het sollicitatiegesprek heeft gelogen. De werknemer heeft geen hbo-diploma behaald en de referenties die de werknemer had opgegeven zijn niet van hem, maar van een ander. Het hof oordeelt dan ook dat alles bij elkaar een dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert. Van de werkgever kan redelijkerwijs niet gevergd worden de werknemer in dienst te houden.

Voor de volledige uitspraak: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl