Op staande voet ontslagen vanwege aanraken borsten van collega

Op staande voet ontslagen vanwege aanraken borsten van collega

Op staande voet ontslagen vanwege aanraken borsten van collega

Op staande voet ontslagen vanwege aanraken borsten van collega

De werknemer werkt sinds 1984 bij de werkgever. Op 15 maart 2022 vertelde de werknemer tijdens een lunch met vijf collega’s aan zijn vrouwelijke collega tweemaal hetzelfde raadsel. Daarbij raakte hij beide keren haar borsten aan. De collega gaf aan dat ze het antwoord op het raadsel niet wist. Daarop gaf de werknemer aan dat hij het ook niet wist, maar dat hij nu wel haar borsten heeft aangeraakt.

Na dit voorval gaat de werknemer weer aan het werk. Die middag is de werknemer door zijn leidinggevende op het incident aangesproken. Op de twee volgende dagen sprak de directeur met de werknemer en hoorde hij andere werknemers die bij de lunch aanwezig waren. Op 18 maart 2022 werd de werknemer op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. De werknemer stelde dat geen sprake is van een dringende reden en het ontslag niet onverwijld is gegeven. Het gesprek over de Voice en het versturen van pornografische afbeeldingen dat voorafging aan de gedraging van werknemer, was volgens hem aanleiding het raadsel te vertellen. De werknemer legde zich neer bij het ontslag en verzocht uitbetaling van een billijke vergoeding, gefixeerde schadevergoeding, transitievergoeding en vakantietoeslag over de uitbetaalde vakantiedagen.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld. Dat de werknemer heeft doorgewerkt na het incident, neemt niet weg dat het ontslag onverwijld is gegeven. Er is gelijk een onderzoek gestart. Een onderzoek moet zorgvuldig plaatsvinden, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met het voorkomen van onrust binnen het bedrijf, het verzamelen van bewijsmateriaal en juridisch advies en de zorg om te voorkomen dat de betreffende werknemer in zijn belangen wordt geschaad als het vermoeden niet juist blijkt. Het gedrag van de werknemer leidde tot een ontoelaatbare inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de collega. Voor dit soort gedragingen hoeft de werkgever ook geen beleid te hebben om ze te voorkomen. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer, namelijk zijn langdurige en onberispelijke staat van dienst, maken zijn gedrag niet toelaatbaar. Ook het voorafgaande gesprek over de Voice brengt hier geen verandering in. Er is geen sprake van een buitenproportioneel ernstige sanctie. De werknemer is terecht op staande voet ontslagen. De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding of een andere vergoeding. Wel had de werknemer recht op uitbetaling van de vakantietoeslag over de uitbetaalde vakantiedagen (EUR 178,12 bruto).

Voor de hele uitspraak klik hier.

Vragen over “Op staande voet ontslagen vanwege aanraken borsten van collega”?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl