Overgangsrecht van de transitievergoeding niet toegepast

Overgangsrecht van de transitievergoeding niet toegepast

Samengevat:
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie.
Besluit overgangsrecht transitievergoeding pakt voor werkneemster
nadelig uit, omdat aanvulling WW op grond van cao veel lager is dan transitievergoeding.
Toepassing art. XXII lid 7 WWZ naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Conclusie:
Ons inziens heeft de Kantonrechter te Rotterdam onterecht het overgangsrecht van de transitievergoeding buiten toepassing gelaten. De voor de werknemer teleurstellende uitkomst van het overgangsrecht betekent niet dat de wetgever deze situatie niet heeft onderkend.

We zullen moeten afwachten of dit een uitzondering betreft of dat meer kantonrechters het overgangsrecht van de transitievergoeding buiten toepassing gaan laten. In dat geval kan men zich afvragen wanneer het verschil tussen de hoogte van een WW-aanvulling en de transitievergoeding substantieel genoeg is om tot het oordeel te komen dat toepassing van het overgangsrecht van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Lees hier meer over de uitspraak en de annotatie van Yvonne Sørensen en Karlijn Kapel: JIN 2016 afl. 1 Sorensen en Kapel

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl