Pensioenupdate: wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor uw bedrijf?

Pensioen

Pensioenupdate: wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor uw bedrijf?

De nieuwe pensioenregels

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Redenen voor de herziening van het pensioenstelsel zijn de gewijzigde maatschappelijke voorkeuren en de financiële omstandigheden. Denk daarbij aan het groeiend aantal flexibele arbeidsrelaties en zzp’ers en het dalende aantal vaste arbeidsrelaties. De nieuwe afspraken zouden moeten zorgen voor een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel. Onder het nieuwe pensioenstelsel stijgt onder meer de AOW-leeftijd minder snel, wijzigt de positie van zzp’ers en zijn er betere afspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zwaar werk. Deze afspraken zijn de uitkomst van tien jaar overleg tussen de overheid en sociale partners.

De Wet toekomst pensioenen geldt per 1 juli 2023. Pensioenuitvoerders krijgen 4,5 jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe pensioenregels.

De nieuwe pensioenregels en uw bedrijf

Wanneer een bedrijf is aangesloten bij een (verplicht) bedrijfstakpensioenfonds, is (nog) geen actie vereist. De belangrijkste afspraken worden dan gemaakt door de cao-partijen binnen de sector, zoals binnen de sectoren Bouw, Horeca en Zorg en Welzijn. Het bedrijf is dan gehouden de gewijzigde pensioenovereenkomst na te leven. Instemming van de werknemer is in dat geval niet nodig.

Andere grote branches, zoals I(C)T, zullen aan de slag moeten met de nieuwe regels. Zo lang nog geen pensioenregeling voor werknemers is afgesproken, geldt dat de werkgever vanaf volgend jaar mee kan in de nieuwe regeling. Werkgevers die al wél een eigen pensioenregeling hebben, krijgen te maken met nieuwe regels, die zullen leiden tot een wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Een individuele wijziging van een pensioenregeling met een werknemer kan op twee manieren worden doorgevoerd: met instemming van de werknemer of via eenzijdige wijziging. Door in te stemmen met de gewijzigde pensioenovereenkomst is de werknemer hieraan gebonden. Eenzijdig wijzigen is alleen mogelijk indien een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen met de werknemer. Om hierop een beroep te doen is vereist dat de werkgever een voldoende zwaarwichtig belang heeft. De wijziging in de pensioenwetgeving wordt aangemerkt als een dergelijk zwaarwichtig belang. Indien van toepassing is ook instemming van de ondernemingsraad of advies van de personeelsvertegenwoordiging vereist.

Wat wij kunnen betekenen

Controleer of actie nodig is om de nieuwe wetgeving toe te passen. Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen uiterlijk zijn aangepast. Wacht niet te lang en ga aan de slag met de complexe overgang naar het nieuwe stelsel. Zo weten de medewerkers waar ze aan toe zijn. Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten, we denken graag met u mee. Bel: 010-2492444.

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl