De Ramadan in het arbeidsrecht

De Ramadan in het arbeidsrecht

De komende maand staat voor veel mensen in het teken van de Ramadan: de periode waarin moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Sommige werkgevers vasten zelf. Andere werkgevers vragen zich af of passende maatregelen moeten worden genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van vastende werknemers tijdens deze periode.

Een werkgever is vastende werknemers tijdens de Ramadan op grond van de wet geen extra arbeidsvoorwaarden of aanpassing van werk, tijden of plek verschuldigd. Ook wordt het Suikerfeest niet gezien als een nationale of erkende feestdag. Maar als een werkgever aandacht besteedt aan vastende medewerkers, draagt dit bij aan goed werkgeverschap en kan het voor meer verbinding in het hele team zorgen. In sommige CAO’s zijn overigens afspraken gemaakt over de Ramadan.

Wetgeving

Hoewel wetgeving omtrent werkgevers en Ramadan niet bestaat, is er een aantal zaken relevant. Zo schrijft de Wet Gelijke Behandeling voor dat een werkgever de werknemers niet mag verbieden te bidden op werk. Daarnaast heeft iedere werknemer recht op pauze en mag u de opname van een vrije dag in verband met een religieuze feestdag (zoals het Suikerfeest) niet weigeren.

Bidden
Tijdens de Ramadan zal de werknemer misschien vaker willen bidden onder werktijd. Hoewel de werkgever hiertoe niet wettelijk verplicht is, kan de werkgever verschillende dingen faciliteren, zoals een aparte ruimte waarin kan worden gebeden.

Verlof
Een verzoek om verlof gedurende de Ramadan dient op dezelfde manier te worden behandeld als andere verlofaanvragen. In beginsel dient de werkgever de verlofaanvraag goed te keuren, tenzij bijvoorbeeld sprake is van een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering ten gevolge van de vrije dag van de werknemer.

Flexibele werktijden
Sommige bedrijven kiezen ervoor om flexibele werktijden aan te bieden tijdens de Ramadan. Dit kan betekenen dat werknemers eerder naar huis mogen om hun vasten te breken. Belangrijk om daarbij in acht te houden is het feit dat het niet is toegestaan de lunchpauze bij een werkdag langer dan 5,5 uur te ‘’vervangen’’ door eerder vertrek.

Open communicatie
Het is van belang dat werkgevers en werknemers respectvol met elkaar omgaan en open communiceren over eventuele behoeften of zorgen met betrekking tot de Ramadan. Door het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving kunnen werkgevers bijdragen aan het welzijn en de tevredenheid van hun medewerkers tijdens deze periode.

Heeft u vragen? Onze advocaten denken graag met u mee!

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl