Schakel bij ziekte van een werknemer binnen zeven dagen de bedrijfsarts in

Schakel bij ziekte van een werknemer binnen zeven dagen de bedrijfsarts in

Op 21 november 2019 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat inschakeling van de bedrijfsarts binnen zeven dagen na de eerste ziektedag moet plaatsvinden. In de Wet verbetering poortwachter staat geen termijn waarbinnen de bedrijfsarts moet worden ingeschakeld.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De wet verlangt van de werkgever en werknemer inspanning, samen met de arbodienst of bedrijfsarts, om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
De wet legt de werkgever en de werknemer een aantal verplichtingen op. Bij zes weken ziekte moet een probleemanalyse worden gemaakt door de arbodienst of bedrijfsarts. Voorts moet binnen acht weken na de ziekmelding een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld door de werkgever in overleg met de werknemer. Indien sprake is van dreigend langdurig verzuim, moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Er wordt een casemanager aangewezen die de werknemer begeleidt en de uitvoering van het PvA controleert, iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken en de werkgever moet in de 42e week de werknemer ziekmelden bij het UWV.

Feiten in deze zaak

Sinds 4 juni 2018 is de werkneemster in dienst bij Van der Valk als zelfstandig werkend kok. Begin mei 2019 heeft de werkneemster aan een collega verteld dat zij een drugsverslaving heeft. Op 23 mei 2019 heeft de werkneemster zich ziekgemeld en zij is een tijd onbereikbaar geweest voor Van der Valk. Rond 10 juli 2019 zocht de werkneemster weer contact met de werkgever.

Op 8 augustus 2019 heeft de werkneemster met de werkgever een vaststellingsovereenkomst gesloten, die de werkneemster binnen 14 dagen heeft ontbonden. De werkneemster vordert achterstallig loon en verzoekt inschakeling van de bedrijfsarts.

Standpunten partijen

De werkneemster stelt recht te hebben op uitbetaling van loon. Daarnaast stelt de werkneemster dat Van der Valk niet heeft voldaan aan de verplichtingen tijdens ziekte, zoals het (tijdig) inschakelen van een bedrijfsarts en het bieden van de mogelijkheid tot re-integratie. Van der Valk voert aan dat het niet gerechtvaardigd is loon uit te betalen voor uren die de werkneemster niet heeft gewerkt. Daarnaast geeft Van der Valk aan dat de werkneemster na haar ziekmelding een periode onbereikbaar was, waardoor inschakeling van een bedrijfsarts niet mogelijk was.

Beoordeling

De vaststellingsovereenkomst is binnen de wettelijke termijn ontbonden. Dit betekent dat de werkneemster nog altijd in dienst is bij Van der Valk en recht heeft op loon. Ziekte is een oorzaak die voor risico van de werkgever komt. Dus heeft de werkneemster recht op loon. Het feit dat de werkneemster een periode onbereikbaar was, ontslaat Van der Valk niet van haar verplichting de bedrijfsarts binnen zeven dagen op de hoogte te stellen van de ziekmelding van de werkneemster.

Van der Valk wordt veroordeeld om aan de werkneemster loon te betalen, de bedrijfsarts in te schakelen en een PvA op te stellen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over Schakel bij ziekte van een werknemer binnen zeven dagen de bedrijfsarts in? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl