Vakantiedagen als ziektedagen

ziek

Vakantiedagen als ziektedagen

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie. Vraag is, of de werknemer in dat geval nog steeds vakantiedagen moet opnemen.

In principe gelden de dagen dat de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie niet als vakantie, tenzij de werknemer op het moment zelf ermee instemt dat deze ziektedagen tijdens de vakantie als vakantiedagen gelden. Dit kan enkel op het moment zelf worden afgesproken ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen. Er kan niet van tevoren (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst) worden afgesproken dat de wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer ziek is, als vakantiedagen gelden. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kan dit wel van tevoren worden afgesproken.

Om te kunnen controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is tijdens zijn vakantie, is het voor de werkgever verstandig om in een ziekmeldingsprotocol vast te leggen dat een werknemer zich direct mondeling ziek dient te melden bij zijn leidinggevende en zijn verblijf- of verpleegadres door moet geven. De controle in het buitenland is lastig. De werkgever kan de werknemer vragen om een arts te bezoeken en een doktersverklaring te overleggen.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl