Verruiming NOW-regeling voor concerns

Verruiming NOW-regeling voor concerns

Minister Koolmees van SZW heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling voor concerns wordt verruimd.

Concerns
Bij concerns werd tot nog toe uitgegaan van de omzet van het hele concern. Als één B.V. binnen het concern geen omzet meer maakte kon deze B.V. geen subsidie uit hoofde van de NOW verkrijgen omdat conform de huidige NOW-regeling, het concern als geheel een omzetdaling van 20% of meer moet hebben.

Verruiming
Aangekondigd is, dat binnenkort een verruiming voor concerns wordt gepubliceerd, op grond waarvan zelfstandige rechtspersonen binnen concerns, zoals B.V.’s, voortaan zelf de NOW-subsidie kunnen aanvragen.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden
1. Geen dividend of bonussen uitkeren; concerns waarvan een B.V. een beroep doet op de NOW, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
2. Geen ontslagen; de betreffende B.V. die binnen een concern de NOW aanvraagt, moet een akkoord met de vakbond hebben over werkbehoud bij de desbetreffende B.V. B.V.’s met minder dan twintig werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
3. Geen personeelsB.V. binnen concern; concerns met personeelsB.V.’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

Extra waarborgen
Ook wordt een aantal extra waarborgen opgenomen in de NOW om frauduleus gedrag binnen concerns tegen te gaan. Over de periode van het omzetverlies mogen geen opdrachten worden omgeboekt van een B.V. die een beroep doet de NOW, naar een andere B.V. binnen het concern. Verder worden mutaties in voorraden toegerekend aan de omzet. Er volgt nog een nadere uitwerking van deze waarborgen.

Wanneer in werking?
We brengen u op de hoogte zodra de verruiming voor concerns ingaat.

Voor de brief van minister Koolmees: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl