Wat te doen met een werknemer in detentie?

jail 1287943 1280

Wat te doen met een werknemer in detentie?

Loon doorbetalen

Op grond van artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de werkgever verplicht om gedurende een bepaalde periode het loon van de werknemer door te betalen als de reden voor afwezigheid van de werknemer binnen de risicosfeer van de werkgever valt.

De werknemer die in detentie zit, hoeft zijn niet-gewerkte dagen niet uitbetaald te krijgen, omdat detentie binnen de risicosfeer van de werknemer valt. Dit kan overigens anders zijn als de werkgever de gedetineerde werknemer allerlei maatregelen oplegt.

ECLI:NL:GHARL:2021:11189

In eerste instantie lijkt het misschien een verstandige keuze om de werknemer te schorsen, maar dit is niet altijd het geval. Een schorsing ligt in de risicosfeer van de werkgever, ook als de werkgever gegronde redenen had om de werknemer te schorsen en de schorsing aan de werknemer te wijten is. Het gerechtshof heeft op 6 december 2021 echter geoordeeld dat het feit dat de werkgever de werknemer geschorst heeft, niet per direct betekent dat de werkgever het loon nu wel door moet betalen, want de mogelijkheid tot werken wordt nog steeds fundamenteel geblokkeerd door de detentie. Werkgever had werknemer geschorst op grond van een bepaling uit een cao. Uit deze bepaling bleek dat de werkgever bij het opleggen van een schorsing gehouden is het loon aan de betrokken werknemer door te betalen.

Ontslag

Op 5 juli 2007 heeft de rechter al geoordeeld dat het enkele feit dat de werknemer tijdens zijn detentie zijn werkzaamheden niet heeft verricht, geen reden is voor onmiddellijk ontslag. Ook kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar worden ontbonden op grond van één van de gronden uit artikel 7:669 lid 3 BW.

De werkgever zal een verband tussen het gepleegde strafbare feit en de werkzaamheden van de werknemer aan moeten tonen om tot ontslag over te gaan. De rechter acht dat de werkgever een minder groot belang heeft bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat hij het loon niet door hoeft te betalen. De werknemer die in de horeca werkt en buiten werktijd iemand heeft mishandeld, mag dus niet zonder meer worden ontslagen op grond van de gepleegde gedraging.

 Wat betekent dit voor werkgevers?

De mogelijkheden voor werkgevers om actie te ondernemen tegen een gedetineerde werknemer lijken beperkt. Toch zijn er gevallen waarin ontslag mogelijk is, maar dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Zit uw werknemer in detentie of voorarrest en heeft u vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten!

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl