Werkgever moet slapend dienstverband beëindigen

weegschaal I

Werkgever moet slapend dienstverband beëindigen

Regelmatig houden werkgevers hun langdurig zieke werknemers in dienst om te voorkomen dat zij een transitievergoeding verschuldigd zijn. Hier lijkt nu verandering in te komen.

Het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg, de plek voor bindende uitspraken binnen de gezondheidszorg, heeft als eerste in Nederland de mening van minister Asscher gedeeld. Zij vinden het beiden niet bij goed werkgeverschap passen dat een langdurig zieke werknemer in dienst wordt gehouden om te voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen.

In de huidige zaak had de werknemer een terminale vorm van huidkanker, maar de werkgever wilde de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Om deze reden vorderde de werknemer de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst bij het Scheidsgerecht. Het Scheidsgerecht was van oordeel dat de werkgever geen enkel te respecteren belang had bij het in stand laten van de overeenkomst. Het belang om geen transitievergoeding te hoeven betalen vond zij geen honorabel belang.

Nu dit de eerste uitspraak is in deze lijn, is het de vraag of dit gevolgd gaat worden door gerechten. De nieuwe Wet compensatie transitievergoeding maakt per 1 april 2020 een einde aan slapende dienstverbanden.

Voor de gehele uitspraak: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl