Emmer water over leidinggevende gooien en toch transitievergoeding krijgen

water gooien

Emmer water over leidinggevende gooien en toch transitievergoeding krijgen

De werknemer is sinds 1994 werkzaam bij de werkgever. Eind 2016 heeft de werknemer zich ziek gemeld. De bedrijfsarts stelt dat geleidelijk gere-integreerd kan worden per 6 februari 2017.

Op 3 maart 2017 verrichtte de werknemer aangepaste werkzaamheden in het kader van zijn re-integratie. De direct leidinggevende had de werknemer bevolen zijn werkzaamheden onmiddellijk op te pakken. De werknemer reageerde hier schreeuwend op: ‘als je nou niet opflikkert, gooi ik deze emmer water over je heen’. De direct leidinggevende beval de werknemer nogmaals om aan het werk te gaan. De werknemer gooide de emmer water over zijn leidinggevende heen. Drie dagen later is de werknemer op non-actief gesteld, met behoud van salaris. Op dat moment was de werknemer volledig arbeidsongeschikt. De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen.

De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De werknemer is eerder aangesproken op zijn gedrag en is er zelfs schriftelijk voor gewaarschuwd. De werkgever heeft in vergaande mate rekening gehouden met de werknemer. De reactie van de werknemer is grensoverschrijdend en disproportioneel geweest. De werknemer heeft het gezag van zijn leidinggevende ondermijnd, waarbij hij diens integriteit heeft geschonden. De dreigende handeling heeft voor een vertrouwensbreuk gezorgd. Herplaatsing ligt gezien het ernstig verwijtbaar handelen niet in de rede.

In beginsel komt de werknemer geen transitievergoeding toe omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer een grove fout gemaakt, maar was deze fout eenmalig. De eerdere waarschuwingen zagen niet op dezelfde gedragingen van de werknemer. Verder is de werknemer 23 jaar in dienst en heeft de ontbinding persoonlijke gevolgen voor de werknemer. Om deze redenen dient toch de helft van de transitievergoeding te worden toegekend.

Voor de gehele uitspraak: klik hier

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl