3e wijziging NOW

3e wijziging NOW

Op 20 mei 2020 heeft minister Koolmees in een kamerbrief wederom wijzigingen van de huidige NOW aangekondigd. Samengevat gaat het om de volgende wijzigingen:

I. Alternatieve loonsombepaling seizoensbedrijven: Voor bedrijven die vanwege de bedrijfsvoering in januari 2020 een lagere loonsom hebben dan in maart-april-mei, wordt in plaats van januari 2020, de maand maart 2020 als referteperiode gehanteerd.

II. Bedrijven met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, die een loonsom in maart t/m mei 2020 hebben, kunnen mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking komen. Als zij een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zal het UWV hen benaderen.

III. Bij overgang van onderneming kan gebruikgemaakt worden van de startersregeling en de hierboven genoemde alternatieve loonsombepaling.

IV. Het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode-salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari 2020 de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij de definitieve vaststelling, omdat hun loonsom in de periode maart-april-mei lager was dan die van januari.

V. De huidige NOW kan tot 5 juni 2020 worden aangevraagd.

VI. Vaststellingsaanvraag van de NOW-subsidie vindt vanaf 7 september 2020 plaats om overlap met aanvraag NOW 2.0 te voorkomen.

VII. Accountantsverklaring: Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te voorkomen dat een bedrijf een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Voor de kamerbrief klik hier.

Voor meer informatie over de NOW 2.0 klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl