AOW-leeftijd niet verder verhoogd

park ga31d144c5 1920

AOW-leeftijd niet verder verhoogd

De Algemene Ouderdomswet (AOW) bevat een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Vanaf 2026 is de AOW-leeftijd automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. In de wet staat dat een eventuele verdere verhoging van de AOW-leeftijd jaarlijks wordt bepaald op basis van de gemiddelde resterende levensverwachting van 65-jarigen. De verhoging van de AOW-leeftijd wordt steeds vijf jaar van te voren bekend gemaakt. Vorig jaar is de AOW-leeftijd 2026 vastgesteld op 67 jaar.

Het CBS heeft de raming van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2027 en 2033 bekend gemaakt. Het CBS gaat in de nieuwe prognoses uit van een gemiddeld resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en van 21,62 in 2033. Op basis van de prognose voor 2027 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de formule die in de wet staat. Uit toepassing van de formule volgt dat de AOW-leeftijd voor het kalenderjaar 2027 niet wordt verhoogd. Deze blijft vastgesteld op 67 jaar.

Voor de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 november 2021 klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl