De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en de mitigatie van het risico op misbruik

Pixabay: gerechtigheid, De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en de mitigatie van het risico op misbruik

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en de mitigatie van het risico op misbruik

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en de mitigatie van het risico op misbruik

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Deze wet is bedoeld om het vertrouwen in turboliquidatie te verhogen. Hiervoor wordt een aantal maatregelen geïntroduceerd, die het risico op misbruik van turboliquidatie zullen verkleinen.

Het wetsvoorstel wijzigt in het kader van de turboliquidatie boek 2 Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten.

Artikel 2:19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat het mogelijk is dat een rechtspersoon ophoudt te bestaan als de rechtspersoon ten tijde van de ontbinding geen baten meer heeft. Het ontbindingsbesluit moet worden opgegeven bij het Handelsregister.

Hoe zat het ook alweer?

Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. Of een onderneming wel of geen schulden heeft, is nu geen obstakel voor de turboliquidatie. Bestuurders hoeven voorts geen verantwoording af te leggen bij een turboliquidatie voor de openstaande schulden, en een verplichting om schuldeisers te informeren over de turboliquidatie is evenmin aanwezig. De kans op misbruik is daarmee groot.

Wat verandert?

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie introduceert diverse bepalingen waarmee de kans op misbruik wordt gemitigeerd. Drie kernmaatregelen worden geïntroduceerd. Zo wordt een meldings- en bekendmakingsplicht ingevoerd voor het bestuur. Het (voormalig) bestuur moet voortaan een aantal financiële stukken, waaronder de jaarrekening en de balans, openbaar maken en (indien aanwezig) schuldeisers hiervan (schriftelijk) op de hoogte brengen. Verder krijgen schuldeisers een inzagerecht in de administratie van de ontbonden onderneming als de wettelijke vereisten niet zijn nageleefd. Bij niet-naleving kan het Openbaar Ministerie een bestuursverbod opleggen aan het voormalig bestuur.

De minister van Rechtsbescherming vreesde voor toename in misbruik van de turboliquidatie. Door de coronaschulden van ondernemers wordt namelijk een toename in turboliquidaties verwacht, maar ook een toename in onrechtmatige turboliquidaties. De Tijdelijke wet zal dit op moeten lossen. In principe zal de nieuwe regeling twee jaar gelden, maar de wet bevat ook de mogelijkheid de termijn te verlengen indien de intentie bestaat maatregelen uit de wet permanent in te voeren.

De tijdelijke wet is een belangrijke stap in de richting van zorgvuldige turboliquidaties. De transparantie wordt vergroot en schuldeisers hebben straks mogelijkheden om bepaalde delen van de administratie in te zien als zij zijn benadeeld door een onrechtmatige turboliquidatie.

Overigens kan naast de (nieuwe) turboliquidatie de rechtspersoon ook nog steeds ophouden met bestaan door het volgen van de reguliere ontbindingsprocedure of als gevolg van een juridische fusie of splitsing.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over turboliquidatie of de gevolgen van de nieuwe tijdelijke wet voor uw onderneming? Neem dan contact op met onze ondernemingsrecht advocaat Harry Voermans.

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl