Deliveroo-bezorger geen werknemer, maar zelfstandige

fiets Koerier I

Deliveroo-bezorger geen werknemer, maar zelfstandige

Recent oordeelde de kantonrechter over de vraag of bezorgers van Deliveroo, die eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hadden en vervolgens als ZZP’er voor Deliveroo bleven werken, werknemers of ZZP’ers waren.

De kantonrechter oordeelde dat de bezorger geen werknemer was. Hierbij achtte de kantonrechter het van belang, dat de bezorger bewust en in alle vrijheid had gekozen voor de nieuwe juridische constructie waarin geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. Het was gebleken dat de bezorger niet verplicht was om de werkzaamheden te verrichten en in de praktijk ook met regelmaat niet bezorgde terwijl er wel werk voor hem was. Bovendien was de bezorger niet verplicht om de werkzaamheden in persoon te verrichten. Daarnaast was van belang dat Deliveroo geen dwingende rijroutes voorschreef en de bezorger zelf zijn route mocht uitkiezen. Ook waren er geen andere werkinstructies.

Door uitspraken als deze wordt steeds duidelijker wanneer er bij bezorgers sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Alle feiten worden door de kantonrechter meegewogen om tot het oordeel te komen of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl