Na herplaatsing geen recht op transitievergoeding

Na herplaatsing geen recht op transitievergoeding

De Hoge Raad oordeelde in de Kolom-beschikking op 14 september 2018 dat een werknemer recht had op een gedeeltelijke transitievergoeding. De werknemer raakte gedeeltelijk arbeidsongeschikt en sprak daarna met haar werkgever af dat zij nog 55% van de volledige werktijd zal werken.

Er is sprake van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een vermindering in arbeidsduur in de vorm van:

• gedeeltelijke beëindiging;
• ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;
• aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Er moet daarnaast sprake zijn van een substantiële en structurele vermindering van de arbeidsovereenkomst.

Het moet gaan om een vermindering van ten minste 20% die naar redelijke verwachting blijvend is.

Geen recht op transitievergoeding

Voor meer informatie over deze uitspraak klik hier.

Aan de Hoge Raad is in een prejudiciële procedure de vraag gesteld of een werknemer die na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie wordt geplaatst, ook aanspraak heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad beantwoordde deze vraag ontkennend.

De Hoge Raad oordeelde dat herplaatsing in een andere functie niet kan worden gelijkgesteld aan gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een vermindering van salaris die het gevolg is van herplaatsing geeft dan ook geen recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Hierbij is van belang dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer alleen kan beëindigen als de werknemer niet kan worden herplaatst in een andere functie. Herplaatsing is (ook als de werknemer na herplaatsing minder verdient) geen gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor de uitspraak van de Hoge Raad klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl